• Makkelijk retourneren
 • Snelle levering
 • 14 dagen bedenktijd
Country/Language

Privacyverklaring en disclaimer

Verklaring inzake gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens bij sissy-boy.be

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en je vertrouwen is voor ons van belang. Zodat je bij het bezoek van onze websites je veilig voelt, houden wij ons bij de verwerking van jouw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriften en willen wij je hier informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons. In onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming wordt aan je uitgelegd welke gegevens van jou op onze websites geregistreerd worden, op welke wijze wij deze gegevens verwerken en gebruiken en met wie je daarover contact kunt opnemen voor vragen.

1. VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE EN RECHTEN

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van jouw persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Algemene Verordering Gegevensbescherming is Sissy-Boy België NV.

Contactgegevens:
Sissy-Boy België NV
Lombardenvest 65
2000 Antwerpen
E-mailadres: customersupport@sissy-boy.com 

Je kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over je - bij ons opgeslagen - gegevens ontvangen, en je recht op correctie, blokkering of verwijdering van je gegevens laten gelden. Neem hiervoor contact op met bovengenoemde contactgegevens. Indien je bezwaar wil aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van je gegevens door Sissy-Boy volgens deze bepalingen inzake gegevensbescherming, kunt je bezwaar per e-mail of brief opsturen naar bovengenoemde contactgegevens. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. REGISTRATIE, VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, adres evenals alle bestandsgegevens die je ons bij de registratie en bij het aanmaken van je klantenaccount meedeelt.

2.1 KLANTENACCOUNT

Wij maken voor iedere klant die zich bij ons registreert een klantenaccount aan voor onbepaalde tijd, dat wil zeggen een door middel van een wachtwoord beveiligde directe toegang tot zijn/haar bij ons opgeslagen bestandsgegevens. Hier kun je onder andere gegevens over jou afgesloten, openstaande en onlangs verstuurde bestellingen bekijken.

2.1.1 KLANTENACCOUNT AANMAKEN

Onderstaande gegevens dienen bij de registratie voor een klantenaccount verplicht aangegeven te worden (verplichte informatie):

 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht

Je factuur- en afleveradres hoef je pas aan te geven, wanneer je een bestelling doet. Voor je bestelling hebben wij jou correcte naam-, adres- en betaalgegevens nodig. Een e-mailadres hebben wij nodig, zodat wij je de ontvangst- en de verzendbevestiging van jouw bestelling kunnen toesturen en in het algemeen om met je te kunnen communiceren. Wij gebruiken je e-mailadres bovendien voor de identificatie (als gebruikersnaam), wanneer je in het ‘mijn Sissy-Boy’ klantenaccount aanmeldt.

2.2 REGISTRATIE, VERWERKING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGERELATEERDE GEGEVENS

Wij registreren en verwerken jou gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkeling van je aankoop, met inbegrip van eventueel latere vrijwaringen, voor onze servicediensten (bijvoorbeeld: "Mijn voorkeuren"), de technische administratie, eigen marketingdoeleinden (meer informatie hierover onder punt 2.3) en om strafbare daden en bedrog te voorkomen. Je persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden doorgegeven, voor zover dit wettelijk is toegestaan, ook met als doel de contractafwikkeling of afrekening, voor marketingdoeleinden indien je vooraf jouw toestemming hebt gegeven. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangen bijvoorbeeld de door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestelling- en orderafwikkeling. De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleen worden gebruikt om hun taak te vervullen.

2.3 GEBRUIK VAN GEGEVENS VOOR RECLAMEDOELEINDEN

Naast de verwerking van je gegevens voor het afwikkelen van je aankoop bij Sissy-Boy, gebruiken wij jou gegevens ook voor de volgende doeleinden: om je koopervaring permanent te verbeteren en klantvriendelijk en individueel voor je vorm te geven; om met je over jouw bestellingen en over bepaalde producten of marketingacties te communiceren; en om je producten of dienstverleningen aan te bevelen, die je zouden kunnen interesseren. Wij gebruiken hiervoor bestaande informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, je verbinding met internet, besturingssysteem en platform, datum en tijd van het bezoek aan de website, of producten die je bekeken hebt en informatie die wij van je ontvangen hebben. Daarnaast maken wij ook gebruik van je bestelgeschiedenis. Tegen het gebruik van jou persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden kun je op ieder willekeurig moment in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen. Indien je bezwaar wil aantekenen kunt je dit per e-mail of brief opsturen naar onder punt 1 genoemde contactgegevens.

2.4 E-MAILADRES

Heb je bij ons iets gekocht dan mailen we je over jouw bestelling, je ontvangt de factuur en een vraag voor het achterlaten van een review van producten die je bij ons koopt. Naar aanleiding van jouw aankoop in onze webshop ontvang je ook onze service nieuwsbrief; deze gaat enkel over de zaken omtrent jouw aankoop.

Voor het verzenden van onze overige nieuwsbrieven gebruiken wij het door jouw aangegeven e-mailadres en hebben hiervoor je bevestiging nodig, dat je als eigenaar van het e-mailadres akkoord gaat met de ontvangst. Om de nieuwsbrief nog interessanter te maken voor je stellen we deze samen op basis van jouw gegevens, zoals eerdere bestellingen en klikgedrag. Wil je liever geen Sissy-Boy nieuwsbrieven ontvangen dan kun je eenvoudig afmelden via de link onderin de nieuwsbrief. Kom je hier niet uit dan kun je te allen tijden contact opnemen met onze klantenservice. Door je in te schrijven voor de Sissy-Boy nieuwsbrief geef je Sissy-Boy toestemming om jouw gegevens op te slaan voor onbepaalde tijd. Wij registreren jouw interacties met als doel om de inhoud van al onze communicatie aan te passen met datgene waarvan wij denken dat voor jou relevant is. Alle gegevens die door Sissy-Boy verzameld worden, worden strikt vertrouwelijk bewaard en niet uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar gemaakt. De informatie die door jou aan Sissy-Boy wordt verstrekt zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.

3. RE-TARGETING EN GEGEVENSREGISTRATIE DOOR DERDEN VOOR RECLAMEBANNERS

3.1 RECLAMEBANNERS

Wij gebruiken de tijdens je bezoek verzamelde gegevens ook om je zogenaamde reclamebanners te tonen. Hierbij gaat het om advertenties die wij op pagina's van derden plaatsen. Dit gebeurt meestal met het gebruik van zogenaamde cookies of pixels. Het is ons doel om het reclameaanbod voor jou nuttiger en interessanter te maken, daarom zie je in het kader van de reclamebanners met name producten die je reeds op onze site bekeken hebt of producten die lijken op de door jou bekeken producten (zgn. retargeting). In het kader van de reclamebanners werken wij enkel met pseudonieme gegevens; informatie in niet-gecodeerde tekstuele vorm over jou (bijv. je naam of e-mailadres) worden niet in de cookies opgeslagen. Meer informatie over cookies, pixels en retargeting vind je onder punt 3 en punt 6 van deze policy.

In het kader van re-targeting en reclamebanners maken wij gebruik van services van derden, die op onze site cookies plaatsen. Het gaat hierbij om de volgende aanbieders:

 • Facebook Inc
 • Criteo CIL
 • Adroll
 • Google
 • Bing
 • Sovendus; waardebonnen van Sovendus GmbH: Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hashwaarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 Karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG). Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door Sovendus is te vinden in de online richtlijnen voor gegevensbescherming op de site van Sovendus.

3.2 RE-TARGETING

Onze website gebruikt zogenaamde re-targeting technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om voor je het internetaanbod interessanter te maken. Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers die reeds belangstelling hebben voor onze shop en onze producten, met reclame aan te spreken op de websites van onze partners. Wij zijn ervan overtuigd dat de weergave van een gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die niet zo´n persoonlijke relatie heeft. De weergave van deze reclamemiddelen op de sites van onze partners vindt plaats op basis van een cookietechnologie en een analyse van het voorafgaande gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame vindt geheel anoniem plaats. Er worden geen persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen in verbinding gebracht met jou persoonsgerelateerde gegevens.

3.3 KANSSPELEN

Bij kansspelen gebruiken wij jou gegevens ten behoeve van de kennisgeving over gewonnen prijzen en de reclame voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde instructies vind je in de deelnamevoorwaarden van het betreffende kansspel.

4. LOG-BESTANDEN

Bij iedere toegang tot de sites van Sissy-Boy worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen site, IP-adres, referrer-URL (herkomst-URL van waaruit je op de websites bent gekomen), de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser. Deze logfile-datarecords evalueren wij om ons aanbod en de Sissy-Boy webshop verder te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporen en te verhelpen evenals servercapaciteiten te sturen. Tegelijkertijd maken wij gebruik van de logfile-datarecords als afweer tegen aanvallen op onze Sissy-Boy webshop, bijvoorbeeld in het kader van zogenaamde distributed-denial-of-service-aanvallen, die erop gericht zijn om de toegang tot onze Sissy-Boy webshop door een overbelasting met aanvragen te blokkeren.

5. WEBANALYSE

Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken wij zogenaamde tracking-technologieën. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics.

5.1 GOOGLE ANALYTICS

Sissy-Boy gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.nl). Google Analytics gebruikt methoden, die een analyse van het gebruik van de website door jou mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld "cookies".

6. DISCLAIMER

6.1 AFBEELDINGEN

Alle afbeeldingen, foto's en teksten zijn intellectueel eigendom van Sissy-Boy. Zij mogen niet zonder meer gekopieerd, verspreid, afgedrukt, bewerkt of op enige andere manier gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur(s). Gepubliceerde teksten en beschrijvingen zijn met de grootste zorg samengesteld, doch zijn onvolkomenheden nooit geheel uit te sluiten. De auteur(s) zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of gevolgen welke ontstaan zijn door gebruik van deze teksten, beelden of beschrijvingen zoals gepubliceerd op deze website of in ander gepubliceerd materiaal. Indien je gebruik wil maken van enig materiaal kun je contact met ons opnemen door het sturen van een e-mail of brief naar onder punt 1 genoemde contactgegevens. Sissy-Boy mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Daarbij is Sissy-Boy niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

6.2 KLEUREN

Sissy-Boy kan niet garanderen dat de kleuren van de producten op de website exact de kleuren van de producten in werkelijkheid weergeven. De weergave van de kleuren hangt af van de instellingen van je computer.

6.3 AUTEURSRECHT

De inhoud van de website Sissy-Boy.be is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van:
Sissy-Boy België NV
Lombardenvest 65
2000 Antwerpen
België
Registratienummer: 807107997
BTW nr: BE0807107997